ISOTEC Покривна изолационна система - ГАЛЕРИЯ
spacer
ISOTEC
СИСТЕМАТА ISOTEC
ПРЕДИМСТВА
ТЕХН.ПОКАЗАТЕЛИ
МОНТАЖ
ГАЛЕРИЯ

spacer
ПРИЛОЖЕНИЕ

Проложение


 

1.Поставяне на ISOTEC върху различни носещи конструкции:

»Дървена носеща конструкция
»Метална носеща конструкция
»Монтаж върху Бетонова плоча
»Монтаж върху Ламперия
»Mонтаж директно върху Тухлени зидове
»Монтаж върху Комбинирана конструкция

2.Поставяне на ISOTEC при различни архитектурни покривни решения

»При двускатни и четирискатни покриви
»При много начупени покриви
»При овални покриви
»При покриви с овални архитектурни елементи
»При стръмни покриви

»При покриви с надстройки на тавански помещения

3.Поставяне на ISOTEC с различни финални покривни покрития

»Керемиди – различни видове
»Плочи от естествен камък
»Метални и PVC плоскости
»Ондулин

4.Поставяне на ISOTEC на всякакъв тип сгради

»Еднофамилни къщи
»Хотели
»Жилищни многоетажни кооперации
»Обществени и административни сгради – банки, театри, бизнес центрове, опери, музеи и др.
»Промишлени обекти
»Дървени сглобяеми къщи

1.Поставяне на ISOTEC върху различни носещи конструкции:

»Дървена носеща конструкция
         

         

          


»Метална носеща конструкция
     


»Монтаж върху Бетонова плоча
     


»Монтаж върху Ламперия
     


»Mонтаж директно върху Тухлени зидове»Монтаж върху Комбинирана конструкция

2.Поставяне на ISOTEC при различни архитектурни покривни решения

»При двускатни и четирискатни покриви
          

          


»При много начупени покриви
          

          
 

»При овални покриви
     


»При покриви с овални архитектурни елементи
     


»При стръмни покриви
                


»При покриви с надстройки на тавански помещения
          

          

3.Поставяне на ISOTEC с различни финални покривни покрития

»Керемиди – различни видове
          

          

»Плочи от естествен камък
          

     


»Метални и PVC плоскости
»Ондулин

4.Поставяне на ISOTEC на всякакъв тип сгради

»Еднофамилни къщи
          


»Хотели
     


»Жилищни многоетажни кооперации
          


»Обществени и административни сгради – банки, театри, бизнес центрове, опери, музеи и др.
               


»Промишлени обекти
              


»Дървени сглобяеми къщи